Bản quyền và miễn trừ trách nhiệm

Viết bởi 

 

Xin hãy đọc nội dung dưới đây trước khi sử dụng website này. Ngoài ra, những nội dung sau đây có thể thay đổi mà không được báo trước. Hơn nữa, việc bạn xem, sử dụng, tải về những thông tin và nội dung của website này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những hạng mục và điều kiện ghi dưới đây.

h3 spanBản quyền

 

Bản quyền nội dung liên quan tới website này (bao gồm thiết kế, ảnh, văn bản, âm thanh, phim, cấu trúc web và chương trình...) (được quy định gọi là "nội dung") thuộc về Công ty Cổ phần transcosmos và Transcosmos Vietnam co., ltd. (được quy định gọi chung là "Transcosmos G"). Hành động sao chép, di chuyển và sử dụng lại nội dung, với bất kỳ mục đích nào bị cấm theo Luật trong và ngoài nước. Transcosmos G có thể xử lý phát luật trong trường hợp phát hiện vi phạm.
Nếu bạn muốn sử dụng nội dung trong website này, xin hãy gửi email tới inquiry@trans-cosmos.com.vn (địa chỉ liên hệ của công ty con tại Việt Nam)

h3 spanVề liên kết

 

Nếu bạn muốn liên kết (link) tới website này, xin hãy liên lạc Transcosmos G, ghi rõ tên, địa chỉ liên lạc (địa chỉ, số điện thoại, email), URL của trang đặt liên kết gốc, nội dung của trang web đó cũng như mục đích sử dụng để có được sự đồng ý từ Transcosmos G.

h3 spanMiễn trừ trách nhiệm

 

transcosmos không bảo đảm bất kỳ nội dung nào về sự chính xác, tính khả dụng và sự an toàn của nội dung. Hơn nữa, Transcosmos không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng website này hoặc việc không sử dụng được hoặc khi sử dụng chúng.

h3 spanLuật điều chỉnh và quyền tài phán

 

Việc giải thích và áp dụng nội dung ghi trong "khi sử dụng" cũng như việc sử dụng các trang web này, trừ trường hợp quy định tại điều khoản khác, được căn cứ theo pháp luật Việt Nam.


Xem 84195 lần
Đánh giá bài này
(2 bình chọn)
Chỉnh sửa lần cuối vào %AM, %13 %245 %2015 %04:%03

via-mail